ชั้นไม่ง่าย แต่ได้ไม่ยาก – [kemuri haku] Ikura de Yaremasu ka?