ลองเป็นหมาวันนึง – [Fujisaka Lyric] DogsDay (COMIC LO 2014-09)