ถ่ายรูปให้ฉันที – [Hazuki Yuuto] Something Stimulating (Comic Kairakuten BEAST 2017-02)