เดี๋ยวหนูสอนครูเอง – [Sabaku] Oshiete Ageru – I’ll Teach You (COMIC LO 2017-07)