แต่วันนี้ไม่เหมือนเดิม – [Tawara Hiryuu] Bijukujo Senshi Luna Freya (Kukkoro Heroines Vol. 3)