หยุดเวลาพาเสียว – นาฬิกา – [BANG-YOU] Stopwatcher (COMIC Anthurium 002 2013-06)