มาสค็อตซ่อนรัก – [Giuniu] Kigurumix (COMIC Anthurium 007 2013-11)