เธอแค่เครียดจริงๆ นะ 2 – [Lewdua] Fantasy – Nessie and The Doctor