ตัดผมกับคุณแม่ – [Beauty Hair, Yukiyanagi] Oedipus & A Haircut