เห็นเธอหลับ เลยจับซอย – [Lewdua] “Good Morning, Babe” – Nessie and Alison