แข่งขันชักห้ามแตก – (C85) [Jenoa Cake (Takayaki)] Ware, Suzuya ni Kanpaisu (Kantai Collection)