เปลี่ยนลุค เพื่ออ่อยเธอ – [Cuvie] Contact and Friction – Lust and Affection