เธอแค่เครียดจริงๆ นะ – [Lewdua] Nessie at The Doctor