ที่ทำไปเพราะว่ารัก – [Hal] Dan Ran Rin Hou (COMIC Shingeki 2013-06)