เล่ห์รักนักเรียนโฉด 7 – [Kotoyoshi Yumisuke] Kumikyoku Mitsunyuu – Mammosus Vacca Narratio Ch.7