เล่ห์รักนักเรียนโฉด 6 – [Kotoyoshi Yumisuke] Kumikyoku Mitsunyuu – Mammosus Vacca Narratio Ch.6