วันวานอันแสนประทับใจ – [Kenso Ogawa] The sixteenth season (16度目の季節)