ได้งานดี ฟรีผัวสอง – [Yokoyama Michiru] Signs of a Plot