รักในแบบที่เธอเป็น – [Rocket Monkey] Last Today Ch.1 (Jun-Ai Trickster)