ถึงตัวจะเป็นเด็ก แต่สมองเป็นผู้ใหญ่ 6 จบ – [Hidemaru] Ryoujyoku!! Urechichi Paradise-Become a Kid and Have Sex All the Time! Ch.6 End