ความงามแบบผีเสื้อ – (C87) [Shiroi Shinoshino (Shinoda Kazuhiro)] Papillion Bondage