กินยามันขม ผสมนมดีกว่า – [As109] Ne – Being in the summer