หน้าที่ของผู้ช่วยอาจารย์ – [Kisaragi Gunma] Doki Doki Kousai Checker