ช่วงเวลาพักผ่อน – (C77) [DIOGENES CLUB (Haikawa Hemlen)] BRICOLA 3 (Bleach)