เปิดบริสุทธิ์ – [Tange Suzuki] Yaritai ♡ Sakari (Mama ga Iku! Boku wa Dopyu!)