ครอบครัววิปลาส 14 – [Sanbun Kyoden] Suna no Kusari Ch.14