บันทึกแห่งสายสัมพันธ์ – [Haganef] MOBILE SUIT GUNDAM Brotherhood Ch.1 (Mobile Suit Gundam)