ทูเลิฟรู – ริโตะ x ยามิ – [Takumi Na Muchi] Shiro Yami-Chan