ลูกหื่น แม่เสียว – [Sawada Daisuke] Natural Mama (Fated Circle)