เธอคนเดียว ที่ฉันรอ – [Miyabi] Henkoi – strange love