อยากแอ้มเธอ แต่ห้องไม่ว่าง – [Hirama Hirokazu] Nurenatsu