พลอดรักกลางดงแมว – [Naruko Hanaharu] Lick Me Pussycat