เสิร์ฟรัก ให้เต็มหัวใจ – [Thomas] Lip Service (COMIC Megastore 2008-08)