อาณาจักรของหนุ่มน้อย 5 – [Juan Gotoh] Shounen Teikoku – Boys’ Empire 5