ชาร์ โฮกิ เซซิเลีย 3 จบ – (C80) [Himura Nyuugyou (Himura Kiseki)] Yuuzai Shouko Bukken Sangou – The Evidence of the Guilt – Mark Three (IS )