ประเมินงาน ผ่านหลายน้ำ 2 – [ishigaki takashi] Rainy Day And Day 2