ประเมินงาน ผ่านหลายน้ำ – [ishigaki takashi] Rainy Day And Day 1