แค่นี้สำหรับผมก็เพียงพอแล้ว – [Osuzu Akiomi] Enough For Me