ยอมร่วมมือซะโดยดี – [DBH (Rokusuke)] Inu Hebi Donburi (BlazBlue)