ฉันจะเป็นแรงบันดาลใจให้นายเอง – [Hazuki Yuuto] Don’t Call Me a Slave Driver!!