ยิ่งแตก ยิ่งแกร่ง 3 – คลายจิต มนุษย์ประหลาด – [ZEDD] Haha no himitsu [secret mom] 3