เพื่อนข้ามคืน – [Sanjuurou] delivery (sex) friend (COMIC X-EROS #73)