สมการหัวใจ – [Hashida Mamoru] Hoteishiki (Mizuno Rina [Ryuusyutsu])