ทรมานก่อนประหาร – [Xiaohua] BAD END: ETERNAL ENGINE