บทเพลงแห่งเสียงของสายฝน – [Itou Ei] Ballad of the Sound of Rain