ของนอกมันเลอะ ข้างในดีกว่า – [Cuvie] Diving (Midara na Soshitsu)