แม่นมพันธุ์เอเลี่ยน – [Takayuki Hiyori] Sacred, The Breeder Ship