คุณหมอที่พักใจ กับยัยเหมียวผู้โดดเดี่ยว – [Noise] Hokeni to Chinjuu – The Doctor and the Wildcat (COMIC LO 2011-06)