อยากจะเก็บเธอไว้ ทั้งสองคน – [Noise] Riku Kakeru Shoujo The Girl Who Lept Hurdles (Comic LO 2013-8)