บทลงโทษสุดโหดประจำโรงเรียน – [Royal Koyanagi] Sei Penalty Gakuen Goku Ch.1